Czyste powietrze 2023r.

Aktualna edycja Czystego Powietrza ruszyła 3 stycznia 2023 roku. W porównaniu do wcześniejszych edycji, nastąpiły ważne zmiany dotyczące: 

  • – wysokości progów dochodowych, 
  • – kwot dofinansowania 
  • – ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku, 
  • – obowiązkowego audytu energetycznego budynku. 

Dla kogo dofinansowanie ?

Dwa konieczne do spełnienia warunki, bez których nie otrzymamy dofinansowania. Czyste Powietrze jest  to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. 

W najnowszej edycji programu Czyste Powietrze dofinansowania będą wyższe niż poprzednio. Jednocześnie został podniesiony próg dochodowy, dzięki czemu więcej gospodarstw domowych będzie w stanie ubiegać się o dotacje. 

Przewidziane zostały trzy progi dofinansowań – podstawowy, podwyższony i maksymalny. Ich wysokość zależeć będzie od dochodów osób ubiegających się o udział w programie.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Aby zawalczyć o podwyższone dofinansowania na piec lub termomodernizację, dochody beneficjentów nie powinny przekraczać:

  • 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym  
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  

Spełniając te warunki możemy ubiegać się o dofinansowanie sięgające do 99 tys. Zł. 

UWAGA! Beneficjenci podwyższonego i maksymalnego wsparcia mogą dodatkowo ubiegać się o 50% dofinansowania w ramach prefinansowania inwestycji. Oznacza to, że połowę kwoty dotacji mogą otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem remontu lub termomodernizacji! Aby skorzystać z tej opcji, należy przedstawić ważną umowę na wykonanie prac remontowych, a pierwsza transza dotacji trafi do nas w ciągu 14 dni od jej podpisania. Druga część dofinansowania zostanie wypłacona nie później, niż 30 dni od daty zakończenia remontu.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł

Na maksymalną wysokość dotacji, sięgającą nawet 135 tys. złotych, mogą liczyć osoby, których dochód nie przekracza: 

  • 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  • 1526 zł w przypadku gospodarstw jednosobowych. 

Szczegóły dotyczące rodzaju wspieranych przedsięwzięć oraz środków, jakie można uzyskać w celu ich realizacji dostępne są na stronie programu Czyste Powietrze.

Audyt Energetyczny

Aby uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, niezbędne będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Usługa audytu może być w 100% pokryta z dofinansowania programu jako koszt kwalifikowalny. Tę możliwość mają wszyscy beneficjenci, niezależnie od przyznanego poziomu finansowania.  

Profesjonalnie wykonany audyt stanowi nieocenione źródło informacji i pomoc w dobraniu rozwiązań indywidualnie dostosowanych do potrzeb budynku i jego mieszkańców. Dzięki niemu dowiemy się, jakie źródło ciepła najlepiej sprawdzi się w naszym domu, poznamy zalecaną grubość ocieplenia potrzebną do docieplenia budynku zgodnie z normami technicznymi, a także będziemy w stanie dokonać miarodajnej oceny kosztów planowanych przedsięwzięć.   

Opierając się na wskazaniach z audytu, beneficjent zyskuje merytoryczne wsparcie, które może rozliczyć w ramach kosztów kwalifikowalnych programu Czyste Powietrze!