Pompy ciepła zyskują na popularności, które coraz częściej trafiają do termomodernizowanych domów. Są to urządzenia nie wymagające obsługi i tanie w eksploatacji. Pompy ciepła typu powietrze/woda można zainstalować zarówno w nowym jak i modernizowanym domu. Urządzenie nie wymaga skomplikowanych instalacji po stronie źródła dolnego, ani dużej powierzchni gruntu czy dostępu do wody. Pompę ciepła można podłączyć do istniejącej instalacji grzewczej, gdzie odbiornikami są np. kaloryfery lub instalacja podłogowa. Najbardziej efektywne jest jednak użycie niskotemperaturowych odbiorników jak ogrzewanie podłogowe czy ścienne.

Zaletą ogrzewania płaszczyznowego jest to, że przekazywanie ciepła następuje przez bardzo dużą powierzchnię, dzięki czemu nie potrzeba wysokiej temperatury jak w przypadku punktowych źródeł ciepła. Odpowiednio dobrana pompa powietrze/woda jest w stanie zapewnić ogrzewanie domu przez całą zimę.

Dlaczego warto ?

Działanie pomp ciepła oparte jest na prostym i dobrze znanym mechanizmie parowania i skraplania czynnika chłodniczego w odpowiednim cyklu przemian termodynamicznych. Podstawową zasadą działania pompy ciepła jest pochłanianie ciepła z dolnego źródła (wody, gruntu lub powietrza) przez odparowanie przy stosunkowo niskiej temperaturze i jego oddawanie w górnym źródle ciepła (ogrzewanie podłogowe, grzejniki i zbiorniki c.w.u.) na wyższym poziomie termicznym w wyniku skroplenia.

COP – to współczynnik efektywności. Mówi nam o stosunku ilości energii dostarczonej do pompy ciepła do ilości energii przez nią zużytej. Jeśli COP urządzenia wynosi 4 to znaczy, że by uzyskać 4 kW ciepła zużyje ono 1 kW energii elektrycznej. Z tego wynika, że im wyższy współczynnik COP tym lepiej. Należy pamiętać, że współczynniki producenci urządzeń podają COP uzyskiwany w warunkach laboratoryjnych.

Popularność pomp ciepła wynika z ich wysokiej efektywności, ale i rosnących oczekiwań właścicieli budynków względem komfortu cieplnego. Wykorzystując odnawialne źródła energii, stanowią także najbardziej naturalne źródło ciepła. Coraz lepsze parametry techniczne i tania eksploatacja tych urządzeń, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednio dobraną instalacją fotowoltaiczną to najlepsze rozwiązanie dla oszczędnych.

Materiały do pobrania:

Gruntowe pompy ciepła

Pompy ciepła solanka/woda do ogrzewania wykorzystują energię skumulowaną w gruncie. Pobierają ją za pomocą kolektorów lub sond gruntowych i przekształcają w ciepło do ogrzewania wnętrz oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Pompa gruntowa- Czyli jak ?

Zasadę działania pompy ciepła można porównać do odwróconej zasady pracy lodówki. W przypadku lodówki ciepło odprowadzane jest ze środka na zewnątrz. W przypadku pompy ciepła – odwrotnie. Ciepło z powietrza lub gruntu jest wprowadzane przez system grzewczy do pomieszczeń mieszkalnych. W celu zwiększenia temperatury następuje sprężenie pary czynnika chłodniczego, tak by temperatura była wystarczająco wysoka dla ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Gruntowa pompa ciepła osiąga przy tym temperaturę nawet do 72°C. Dzięki temu można ją zastosować również przy modernizacji, aby uzyskać odpowiednio wysoką temperaturę wody na zasilaniu w celu ogrzania pomieszczenia mieszkalnego przez grzejniki radiatorowe.

Gruntowa pompa ciepła pobiera energię z gruntu, którego temperatura na pewnej głębokości, nawet zimą podczas dużych mrozów, jest stała i zawsze dodatnia. Urządzenie jest przyjazne środowisku – wykorzystuje energię odnawialną zgromadzoną w gruncie i nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Taką pompę można zainstalować w każdym domu – nowym lub termomodernizowanym, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej lub grzewczej. Choć sama inwestycja jest droższa niż w przypadku montażu pompy powietrznej, to takie rozwiązanie zapewni najniższy koszt ogrzewania i wyższą sprawność.

Ciepło pozyskane z gruntu (sonda)

[1] Pompa ciepła- gruntowa
[2] Pojemnościowy podgrzewacz wody
[3] Zasobnik buforowy wody grzewczej

Przykładowe realizacje: